Ne întâlnim ONLINE

Click here for the English version of this post

Predau în cadrul Departamentului de Asistență Socială de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București. Ca urmare a recomandărilor Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Afaceri Interne, UB a decis să înlocuiască temporar toate întâlnirile față în față cu întâlniri virtuale.

Practic, chestiunea principală care s-a schimbat în viața mea este că în loc să merg la facultate, merg la calculator. Mă întristează destul de mult această schimbare, pentru că numărul de pași făcuți într-o zi a scăzut substanțial și mă mișc mai puțin. Încerc să creez un fel de rutină de sport pentru a ajusta, dar vom vedea cum funcționează. În fine, nu despre povestea asta vreau să discut acum, deși mișcarea este intrinsecă vieții. Așa că nu uita de sport!

Principalul subiect al acestei postări este că mă voi întâlni cu studenții online. Mi-am făcut cont pe ZOOM, am trecut de la Basic la PRO, am programat evenimentele, am făcut o procedură pentru facilitarea conectării și am trimis-o studenților.

Abia săptămâna viitoare însă voi afla cum funcționează.

Sunt destul de sigură că va fi diferit față de predatul în persoană. Am un plan de lecție, dar de multe ori există întrebări sau priviri care mă ajută să realizez asupra căror aspecte să insist, pentru a mă asigura că studenții au înțeles ceea ce vreau să transmit.

Acum, pentru că ne mutăm online, nu va exista un contact direct, nici măcar intermediat, întrucât unii studenți se vor conecta fără video. Nu voi putea să văd reacții. Unii poate nu vor reuși să se conteze. Alții nu vor avea o bună conexiune la internet. Unii se vor conecta de pe telefon. Unii vor avea probleme tehnice, microfoanele sau căștile nu vor funcționa. Hmm, va fi cu siguranță interesant.

Pe de altă parte, există și avantaje. Este mai ușor să arăți exemple, întrucât va exista o prezentare, video-uri și materiale care pot fi arătate mai ușor atunci când ecranul este distribuit. Este nevoie de mai multă organizare înainte, pentru a mă asigura că este totul pregătit. Pot înregistra întâlnirea și pe mine, ceea ce mă ajută pentru că îmi permite să urmăresc înregistrarea și să iau măsuri de îmbunătățire. Căci, da, sunt la începutul vieții mele profesionale și mereu găsesc aspecte pe care le pot îmbunătăți. Exersez vorbitul în fața camerei, ceea ce mi-am dorit să fac de mult timp. Și cumva, cred că această practică ne va apropia mai mult. Avem toată această tehnologie, de ce să nu o testăm.

Dezavantajul acestei situații [care sper să fie temporare] este că am nevoie să fiu activă și să stau afară. Ceea ce intenționez să fac, deși mai rar, atât timp cât sunt în zone cu puțini oameni și puțină interacțiune. [Seara, la mine în cartier, e cam pustiu]. Există multă incertitudine acum și sunt multe aspecte pro și contra măsurilor adoptate. Cu toate acestea, cred că este important să ne protejăm pe noi și pe ceilalți și statul în casă cât mai mult timp posibil nu poate decât să ne ajute în acest sens. De aceea, o să-mi petrec mai mult timp acasă, o să evit interacțiunile cu alți oameni care sunt mai mult expuși riscului de complicații și voi continua să colaborez online. Suntem norocoși să avem această opțiune, așa că de ce să nu o folosim dacă avem cum?

Cu toate acestea, sunt destul de sigură că nu se poate înlocui pregătirea în persoană. Nu că nu se poate, cu siguranță avem acces la instrumente pentru a face tranziție, dar unii oameni au nevoie să se întâlnească cu alți oameni tocmai din nevoia de conexiune emoțională și apartenență la grup pe care comunitățile online nu reușesc să le re-creeze încă. Este contagiunea emoțională și statul alături de alți oameni care ne ajută să identificăm sens în viețile noastre. Sau cel puțin, așa funcționează pentru mine.

Între timp, o să mă gândesc și la soluții pentru susținerea micilor afaceri în această perioadă, deoarece avem mare nevoie de ele. Cele mari sper că au făcut suficient profit și economii încât să poată trece peste această perioadă care probabil că afectează economia. Este atât de interesant pentru mine să mă gândesc la vulnerabilitățile economiei noastre și la cât de multă incertitudine există pentru cei care lucrează în sectorul privat. Există beneficii, desigur, dar vin la pachet cu atât de multe riscuri.

O să vă țin la curent cu evoluția cursurilor mele online. Sper că studenții să fie entuziasmați și să aibă răbdare să descurcăm ițele predatului online.

Tu cum lucrezi în această perioadă? Lasă un comentariu mai jos și fă ziua să conteze!

Înapoi la BLOG

We’re meeting online

I am teaching at the Social Work department at the Faculty of Sociology and Social Work at the University of Bucharest. As per advice from the Department for Emergency Situations in the Ministry of Internal Affairs, the University decided to temporary replace all face-to-face meetings with online ones.

Basically, the main thing that changes in my life is that instead of walking to work, I walk to my computer. I am quite sad because of this, as I am surely putting in less steps than before. Which means I move my body less. I am trying to create some workout routine to adjust to it though, but we’ll see how this will work. But that’s another story I will not get into right now, although movement is life. So don’t forget about your workout!

The main point of this post is that I will meet the students online. I signed up for ZOOM, upgraded to PRO, scheduled the events, made a procedure for how to log in and send it to my students.

Next week we’ll test it and see how it works.

I am pretty sure it’s different than teaching in-person. I have a lesson plan, but many of times, there are questions or looks that help me realise on what shall I focus on more, in order to make sure the students understood the point I am trying to make.

Now that we are moving online, there will be no direct contact, as some will connect without video. I will not be able to see reactions. Some may not know how to connect. Some may not have very good internet connection. Some will watch the class on their phones. Some will have technical issues, microphones or headphones that do not work. Well, it is going to be interesting.

On the other hand, there are some advantages to it. It is easier to show what you want to show, as there is going to be a presentation, there are videos and materials which can be easily shown when the screen is shared. It needs more practice before, to make sure everything is set. I can record the presentation and myself, in order to check back and improve my skills. Because, yes, I am just starting out in my career and I constantly find aspects in my behaviour I can improve. I am practicing speaking on a camera, which I want to do for a long time. And, somehow, I believe this practice will bring us closer. We have all this technology available, so why not test it out?

I am pretty sure though that we can’t replace in-person training. Not that we can’t, we most certainly have the tools to make it happen, but for some people meeting in person brings a feeling of connection and group belonging that online communities are not yet able to create. It’s the emotional contagion and being around people that makes some find meaning in their lives. Or, at least, this is how it works for me.

The downside of this [I hope temporary] situation is that I like to be active and be outside. Which I intend to keep on doing, as long as I find places with less people and less interactions. [my neighbourhood is quite desolated at night]. There is much uncertainty right now and there are many pros and cons [including in my mind]. Yet, I believe it’s important to keep ourselves and others safe and staying in-doors as long as possible can only help us in this sense. Because of this, I will spend more time at home, avoid interactions with people who are more at risk and continue collaborating with others online. We’re lucky to have this option, so why not use it?

Meanwhile, I will also think of solutions to support small businesses during these times, because we need them so. I hope that big businesses made enough profits and savings in order to be able to overcome this period in which our economy is affected. It is so interesting for me to think about the vulnerabilities of our economy and of how much uncertainty there is for those working in the private sector. There are benefits, for sure, but they come with so much risks.

I will keep you posted with the evolution of my online courses. I hope that the students are enthusiastic and patient enough to get through learning how this online teaching works.

How are you working in this period? Leave a comment below and make today count!

Back to BLOG

Leave a Reply